[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION

  

  

11 / ธ.ค. / 2552 : บทความ
การติดตามประเมินระบบประกันสุขภาพและบริการสุขภาพ
ในการติดตามประเมินระบบใดๆโดยทั่วไปมักยึดเป้าหมาย วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของการดำเนินงานในเรื่องนั้นๆ ในการกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของการประเมิน สำหรับการประเมินสมรรถนะของระบบสุขภาพนั้น
11 / ธ.ค. / 2552 : บทความ
เขตบริการสุขภาพ: ประสิทธิภาพและความเป็นธรรมระดับพื้นที่
“การทำให้ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น” ถือเป็นเป้าหมายหลักของระบบสุขภาพ ในขณะเดียวกันระบบสุขภาพก็ยังมีเป้าหมายระดับรอง (instrumental goal) คือ ความเท่าเทียมในการได้รับบริการสุขภาพ
11 / ธ.ค. / 2552 : บทความ
การอภิบาลระบบสาธารณสุขไทย: ช่องว่างใหญ่ที่รอการพัฒนา
การคลังสาธารณสุขแบบแยกส่วน….ตามที่ทราบกันคือขณะนี้ประเทศไทยมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าภายใต้การจัดการของกองทุนหลักประกันสุขภาพสามกองทุน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/2
<< 1 2 >>


<