[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by _SCRIPT _VERSION
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครงาน ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.)

พุธ ที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2556


ประกาศรับสมัครงาน

"พนักงานโครงการ ตำแหน่ง เภสัชกร"

ด้วย ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.) ภายใต้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จะดำเนินการรับสมัคร พนักงานโครงการ ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งพนักงานโครงการพัฒนาข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐาน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ถ้าเป็นเพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร
2. จบการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิตหรือสูงกว่า (ไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพ)
3. มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเกี่ยวกับฐานข้อมูลยาและข้อมูลทางการแพทย์
4. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ และมีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
5. มีความชื่นชอบเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์
6. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
7. เป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นในการเพิ่มเติมความรู้อยู่เสมอและสามารถต่อยอดพัฒนาตนเองได้
 
รายละเอียดของงาน
1. พัฒนาและบำรุงรักษามาตรฐานรหัสยา TMT
2. ตอบคำถามเกี่ยวกับการใช้งานมาตรฐานรหัสยา TMT
3. ติดต่อประสานงานและประชุมวิชาการเกี่ยวกับมาตรฐานรหัสยา
 
โอกาสที่ได้รับ
1. ได้รับความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานระบบสารสนเทศทางการแพทย์, Health Information System, Pharmacy Informations ภายในประเทศและต่างประเทศ
2. ติดต่อกับหน่วยงานต่างประเทศและรับดูงานเกี่ยวกับมาตรฐานข้อมูลยา
 
เอกสารประกอบการสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรง จำนวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
2. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. หลักฐานการศึกษา คือ (1) ใบรายงานผลการศึกษา (2) ใบประกาศนียบัตร
4. ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 6 เดือน (ยื่น ณ วันสอบสัมภาษณ์)
5. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล และใบทะเบียนสมรส
 
สนใจติดต่อ
คุณคเณศ 02-8329297, 085-7100675
 


วันที่ประกาศ: 18 ธันวาคม 2556


เข้าชม : 4667


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศรับสมัครงาน ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.) 18 / ธ.ค. / 2556
      ไทย-กัมพูชาจับมือร่วมดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินตามแนวชายแดน 24 / ก.ค. / 2556
      สปสช.เคาะจัดสรรงบกองทุนปี\'57 เน้นความจำเป็นด้านสุขภาพปชช. 17 / ก.ค. / 2556
      สธ.แจงยอดป่วยไข้เลือดออกพุ่งสูง จัดแนวทางการดูแล3ส่วนทุกโรงพยาบาล 16 / ก.ค. / 2556
      กรมควบคุมโรคเผยกลุ่มเสี่ยงไข้เลือดออกพบมากช่วงอายุ15-24ปีหากป่วยรีบพบแพทย์ 15 / ก.ค. / 2556

<